Daughter of Christ
Categorieen
Daughter of Christ!

 

 

 

naar:

Bride Of Christ

 

 

 

 

  

 
HEER IK VERTROUW OP U
 
   

 

Mijn geliefde kind,

 

 Ik houd van jou!

Mijn zoon Jezus vergoot Zijn eigen bloed voor jou, om jou rein te maken.

Je bent nieuw: geloof dat dat waar is.

Je bent beminnelijk in Mijn ogen en Ik schiep jou precies zoals je bent.

Heb geen kritiek op jezelf of haal jezelf niet omlaag,

Omdat je niet volmaakt bent in je eigen ogen.

Dat leidt slechts tot frustratie.

Ik wens dat je Mij vertrouwt, telkens één stap, één dag tegelijk.

Blijf rusten in Mijn macht en in Mijn liefde.

En wees vrij - wees jezelf! Laat je niet opjagen door andere mensen.

Ik wil je leiden als je Mij de kans wilt geven.

Wees je bij alles bewust van Mijn tegenwoordigheid.

Ik geef jou geduld, vreugde en vrede.

Verwacht van Mij antwoorden.

Ik ben je Herder en wil jou leiden.

Volg slechts Mij.

Vergeet dit nooit. Luister en Ik zal je Mijn wil vertellen.

Ik bemin jou! Ik bemin jou! Laat dit van je uitstromen -

Giet het uit over alles wat je aanraakt.

Wees niet bezig met jezelf - je bent voor Mijn verantwoording.

Ik wil jou veranderen, haast zonder dat je het zelf merkt.

Je moet jezelf beminnen, en anderen beminnen,

Eenvoudig omdat Ik jou bemin.

Wend je ogen af van jezelf. Zie alleen Mij!

Ik leid, Ik verander, Ik maak - maar niet als je het zelf probeert.

Ik wil niet vechten tegen jouw krachtsinspanningen.

Je bent van Mij. Gun Mij de vreugde jou te maken als Christus.

Laat Mij jou beminnen!

Laat Mij aan jou vreugde, vrede en vriendelijkheid geven.

Niemand anders kan dat. Zie je dat niet?

Je bent niet van jezelf.

Je bent gekocht met het bloed en nu behoor je Mij toe.

Het is werkelijk jouw zaak niet hoe Ik jou behandel.

Jouw enige opdracht is te letten op Mij - en Mij alleen!

Nooit op jezelf en nooit op anderen. Ik bemin jou.

Worstel niet zo, maar ontspan je in Mijn liefde.

Ik weet wat het beste is en zal dat in jou doen.

Wat verlang Ik naar vrijheid om jou vrijuit te beminnen.

Stop ermee iets te zijn en laat Mij jou maken tot wat Ik graag wil.

Mijn wil is volmaakt. Mijn liefde is voldoende.

Ik zal in jouw behoeften voorzien.

Zie op Mij, Ik bemin jou!

 

Je hemelse Vader

 

 

 

 

 

 

Meer van Beloved Daughter:

   Afgesloten Hof

    Beautiful Place

   Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

    

 


Laatste artikelen

 

 

  

Daughter of Christ.

 

Welkom op mijn weblog.

Enjoy.

 

@Beloved Daughter

Reacties

 

 

Open the Door

 

   

Behold, I stand at the door, and knock:

if any man hear my voice, and open the door,

I will come in to him, and will sup with him, and he with me.

(Revelation 3:20 KJV)

 

 

Prayer:

Heavenly Father, I open the door of my heart to Your Son Jesus.

 I let Him in right now.

  Forgive me of all my sins and shame, and wash me clean.  

Turn on the light in my life and help me see Who You truly are.

 Change me from the inside out and show me Your purpose for my life.

  In Jesus’ name I pray,

Amen.

Reacties

 

 

 

 

 

Al wat ik ben,

 

Al wat ik ben,

leg ik in uw hand,

ik geef mijzelf volledig.

Mijn leven rust in de palm van uw hand,

ik ben van U voor eeuwig.


Jezus, ik geloof in U.

Jezus, ik vertrouw op U.

En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing,

bent U alleen.


Zo wandel ik heel dicht aan uw zij,

ook in mijn pijn vertroost U mij

. En ik vertrouw op wat U belooft,

uw woord staat vast voor eeuwig.


Jezus, ik geloof in U. )

Jezus, ik vertrouw op U. )

En de reden dat ik leef, ) 2x

de reden dat ik zing...  )

bent U alleen.


Ik aanbid U,       )

ik aanbid u, Heer. ) 4x


Ik vertrouw U,    

ik vertrouw op U.  ) 2x


Jezus, ik geloof in U.   )

Jezus, ik vertrouw op U. )

En de reden dat ik leef, ) 2x

de reden dat ik zing...  )

bent U alleen.

 

OPW. 697

 Reacties

 

My Jesus, My Savior.I love You , with all my heart..

Reacties

 

Mary Magdalene at the feet of Jesus

Reacties

 

 

mary magdalene used her hair to  worship the feet of jesus

 Mary Magdalene used her hair to  worship the feet of Jesus.

Reacties

 

 

mary magdalene's act of worship before jesus caused him to affirm that we are to follow her example to waste our lives upon him. because he is of such high value the most expensive gift from heaven that yaweh god sent him to take our place on the cruel cross.

 

 

Mary Magdalene's act of worship before jesus caused him to affirm that we are to follow her example to waste our lives upon him. because he is of such high value the most expensive gift from heaven that yaweh god sent him to take our place on the cruel cross.

Reacties

 

 

mary magdalene longed for jesus with great passion never displayed by any of his worshippers until then and he greatly appreciated it for he said wherever this gospel is preached this act will not be forgotten

Mary Magdalene longed for jesus with great passion never displayed by any of his worshippers until then and he greatly appreciated it for he said wherever this gospel is preached this act will not be forgotten.

 

 

 

 

 

 

 

454

Reacties

 

 

 

mary's act of worship touched her loving saviour

 

 

Mary's act of worship touched her loving saviour

Reacties
 
 
 
 
 
 
Maak mijn hart als dat van U:
 
 
Hoe is het met jouw hart gesteld?
Is het zacht en kneedbaar, snel en bewogen?
Bezwaard en beladen? Koud en hard?
Er is goed nieuws als het je niet bevalt wat je ontdekt hebt in je hart.
God belooft dat Hij een stenen hart zal wegenemen en er een hart van vlees voor teruggeeft. Dat doet Hij bij je wedergeboorte als je Christus aanneemt in je leven.
Dus, als je een echt christen bent, dan heb je al een hart als dat van Jezus!
Helaas hebben de omstandigheden uit je leven vaak een negatieve invloed op je hart. Stress, zonde, angst en verdriet beinvloeden de conditie van je hart. 
Gelukkig is daar de Heilige Geest.
Als je je ervoor openstelt kan de Heilige Geest de pijn en al het andere wat je blokkeert uit je hart wegnemen en  je van binnen weer heel maken.
Jezus belooft rust voor een bezwaard hart,  reiniging van zonden, en genezing voor gebroken harten.
Ontvang Zijn genade, liefde en vergeving. Dan zal jouw hart opnieuw als dat van Hem zijn.
Vraag Hem: "Jezus, maak mijn hart als dat van U."
Zijn antwoord zal voor jouw persoonlijk zijn:
 
"Ik geef jullie een nieuw hart, een nieuwe geest zal over jullie komen.Het hart van steen zal Ik uit je lichaam verwijderen en Ik zal je er een warm, kloppend hart voor teruggeven."
Ezechiel 36:26
 
Als je je ernaar uitstrekt zal je dit herstel door de Heilige Geest persoonlijk in je leven gaan ervaren.
 
Reacties

 

 

 

 

 

Tienduizend redenen

 

 

De zon komt op, maakt de morgen wakker;

mijn dag begint met een lied voor U. Heer,

wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,

laat mij nog zingen als de avond valt.


Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel,

prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit; o mijn ziel,

verheerlijk zijn heilige Naam.


Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;

tienduizend redenen tot dankbaarheid.


(Refrein)
En op die dag, als mijn kracht vermindert,

mijn adem stokt en mijn einde komt,

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
(Refrein 2x)


slot:
Verheerlijk zijn heilige naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.
(Refrein 2x)


Verheerlijk zijn heilige naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.

 

Opwekking 733

 
Reacties

 

 

 

Bruid van Jezus

Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Johannes 17:6b
Midden in de wereldgeschiedenis speelt zich een romance af van goddelijke omvang. God de Vader schenkt zijn Zoon een bruid. Gods volk, de gemeente die God toebehoort, wordt aan Jezus gegeven.

Jezus heeft met zijn kruisdood alle mensen opgeëist voor God. Mensen die voor Hem kiezen en hun plaats in Hem vinden, biedt Hij heilig en zuiver aan de Vader aan. Met het verzoek te mogen trouwen. En God gaat daarop in, omdat Hij deze bruid helemaal kan aanvaarden. Jezus heeft ervoor gezorgd dat Hij zijn bruid zuiver en heilig aan de Vader kon aanbieden, om haar helemaal goedgekeurd (gerechtvaardigd) terug te krijgen.
In Johannes 17 kun je hierover een intiem gesprek volgen. De Zoon heeft zich geheiligd voor zijn bruid en zijn bruid geheiligd voor zichzelf. ‘Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn’ (vers 19).
Het gaat om een bruid die er eeuwig voor haar Bruidegom zal zijn. ‘Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken,’ zegt Jezus (vers 2).
Deze mensen, zijn gemeente, heeft Hij met zijn Vader laten kennismaken: ‘Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt’. Vervolgens heeft God als Vader zijn naam aan deze mensen verbonden en als bruid teruggeven aan Jezus. ‘Zij waren van u,’ zegt Jezus, ‘maar u hebt hen aan mij gegeven’. Het zijn de mensen die God op zijn Woord geloven: ‘Ze hebben uw woord bewaard’ (vers 6).
Jezus bidt dat er een heilige eenheid zal zijn tussen de Vader, Hem en hen. ‘Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn’ (vers 21). Het is zijn gebed om een bruiloft.
God de Vader brengt de hemelse liefde terug op aarde. Hij verhoort het gebed van zijn Zoon en verbindt ons als bruid met Jezus en met elkaar.
Tip – De gemeente weleens met die ogen bekeken? God doet niet anders!

 

door Willem de Vink

 
Reacties
 
 
 
 
 
Come away my beloved
 
Come, enter the bedchamber of My rest
Come, lay your head upon My chest
 Hear the beat of My heart
I am for you and not against you
In all that I do, I do for preparation
I am preparing you, adorning you
with a spirit of meekness, a spirit of humility
 I am adorning you with love, adorning you with patience
 Adorning you with joy, adorning you with peace
Adorning you with endurance, adorning you with faith
Adorning you with gentleness,
adorning you with temperance adorning you with goodness,
that My good pleasure may be seen
 
The winds that blow, are they not for to strengthen
that which remains? And what will remain?
Only that fruit which is of My adorning.
All else topples to the ground.
You are My workmanship, My creation of beauty. 
Only in the bedchamber of My rest, will you behold Me
and see My beauty and showforth My reflection.
 
Come away with Me, lie your head upon My chest,
hear the beat of My heart.
Be still in My Presence,
for only then can you hear My heart.
 
Some come in, and make so much noise,
they are not hearing and they rise up and quickly leave.
They leave full of questions, unanswered, continuing to seek,
what is it that I am saying.
If they would but come, be still,
and lay their head upon My chest, they would hear. 
 
My desire is to make Myself known,
My desire is to showforth the excellency of My ways.
My desire is to showforth My thoughts
and to speak of the mysteries of the kingdom.
Come, enter My bedchamber of rest,
Behold Me, be still and lie next to Me,
Hear My heartbeat.
You will percieve the purpose and plan that I have for you,
you will perceive the giftings that I have given you.
You will perceive the work of My hands. 
 
Sufficient is the day to fulfill it's requirements of you.
But one thing I require, one thing do I long for, one thing do I search for...
 That you Come, come and be still.
Sup with Me and I with you,
fellowship with Me in this most blessed union.
For I have called you by name, you are Mine.
Go not away from My Presence so quickly,
for I desire and require to adorn you with
the most precious things.
The things that are priceless.
 
For what value can you place upon Me? No earthly treasure can compare.
I adorn you with Me.
I adorn you with My likeness.
Come away with Me, My beloved,
Come away to the bedchamber of My rest
and let Me adorn you with that which does not corrupt,
with that which the world can not impart nor take from you.
You are My preparation
and I require and desire to adorn you for this purpose...
that My likeness may be seen in you, through you.
Christ coming in the flesh and dwelling among men.
Come away, My beloved, and hear my heartbeat.
A Bride is being prepared!
 
                   www.openheaven.com
Reacties

 

 

 

  

 

 

Fall at His Feet

 

(Karen Holland … 4-11-07)

 

The expensive perfume poured out Poured out at Jesus’ feet Poured out from a broken vessel An offering A pleasing sacrifice Let it rise The fragrance so strong Strong enough to fill the whole house A sweet incense Let it burn Fall at His feet The Risen and Exalted Christ Clasp His feet

 

Feel the touch of His hand His gracious right hand placed upon His dove

 

Arise my dove, my beautiful one Come, reveal your face Arise from the clefts of the Rock Come let your voice be heard For your voice is sweet Your face so lovely Shining, shining, for all to see, for all to hear.

 

Come, the Spirit and the Bride say Come!

 

Feel the touch of His hand His gracious right hand As blossoms bloom and give forth their fragrance To the song of His beloved dove so sweet Come and drink Come, fall at His feet.

 

 

 

 

 

Fall at His Feet

 

The expensive perfume poured out

Poured out at Jesus’ feet

Poured out from a broken vessel

An offering A pleasing sacrifice

Let it rise

The fragrance so strong

Strong enough to fill the whole house

A sweet incense

Let it burn

Fall at His feet

The Risen and Exalted Christ

Clasp His feet

Feel the touch of His hand

His gracious right hand placed upon His dove

Arise my dove, my beautiful one

Come, reveal your face

Arise from the clefts of the Rock

Come let your voice be heard

For your voice is sweet

Your face so lovely

Shining, shining, for all to see, for all to hear.

Come, the Spirit and the Bride say

Come!

Feel the touch of His hand

His gracious right hand

As blossoms bloom and give forth their fragrance

To the song of His beloved dove so sweet

Come and drink

Come, fall at His feet.

 

From: Karen Holland

 

. . .

Song 2:10-14  “My beloved responded and said to me, ‘Arise, my darling, my beautiful one, And come along. ‘For behold, the winter is past, The rain is over and gone. ‘The flowers have already appeared in the land; The time has arrived for pruning the vines, And the voice of the turtledove has been heard in our land. ‘The fig tree has ripened its figs, And the vines in blossom have given forth their fragrance. Arise, my darling, my beautiful one, And come along!’” “O my dove, in the clefts of the rock, In the secret place of the steep pathway, Let me see your form, Let me hear your voice; For your voice is sweet, And your form is lovely.”

_________________________________________________________________________

Revelation 22:17 The Spirit and the bride say, “Come!” And let him who hears say, “Come!” Whoever is thirsty, let him come; and whoever wishes, let him take the free gift of the water of life.

Romans 12:1-2 Therefore, I urge you, brothers, in view of God’s mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God—this is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God’s will is—his good, pleasing and perfect will.

 

Reacties

 

 

My Princess Warrior,

You are not called to follow others, My beloved Warrior. I have appointed you to lead them to Me. Life will become a great adventure if you will step out to the front line and fight for those who are too weak to fight for themselves.

Don’t look back on what you have lost; look forward to the great victories that are in front of you. You don’t have to hide behind your fears and insecurities any longer. I can and will turn your pain into passion to change the world around you. As you find your way to the front line, hide this truth in your heart: “This fight is not just for you; it is for all those you dearly love.”

Love,

The King who fights for you

“Together they will be like mighty warriors in battle trampling their enemy into the mud of the streets. They will fight because the LORD is with them, and they will put the enemy horsemen to shame.” ~Zechariah 10:5 (NIV)~

 

from His Princess Warrior by Sheri Rose Shepherd

Reacties

 

 

 

 

My Princess Warrior,

What you may see as broken inside yourself, I see as beautiful. I am the One who makes beautiful things out of broken hearts. I am the same God who took a brokenhearted orphan named Esther and turned her into a queen who saved My people. Just as I used Esther’s pain for My purpose, I will not waste a single tear you have shed, My love.

I can and will use whatever is broken in your life for My glory and My love and mercy will shine brightest in those broken places. Please believe that I will not only use what is broken, I will rebuild you to become even better and more beautiful than you could ever imagine.

Love,

Your King, who sees your true beauty

 

“This man had a very beautiful and lovely young cousin, Hadassah, who was also called Esther. When her father and mother died, Mordecai adopted her into his family and raised her as his own daughter.” ~Esther 2:7 NLT~

 

from His Princess Warrior by Sheri Rose Shepherd

Reacties

 

 

 

My Courageous Daughter,

I know there is a hero hidden in your heart… whether you believe it or not. I know this because I am the One who placed a desire in your soul to conquer something great. The only thing holding you back from making a difference is you!

Your generation needs you to live every day with courage. I don’t want My girl hiding behind fears and insecurities or paralyzed by what people think anymore. You are My princess warrior, born to lead with your life and I am your faithful Father here to give you the courage to step out in faith.

Do what is right, and don’t be afraid; I am with you in always, fighting for you everyday! Love, Your Daddy in heaven

 

“So be strong and courageous! Do not be afraid and do not panic before them. For the Lord your God will personally go ahead of you. He will neither fail you nor abandon you.” ~Deuteronomy 31:6 (NLT)~

 

from His Princess, GirlTalk with God by Sheri Rose Shepherd

 

Reacties

 

 

 

My Beloved Princess,

I have not given you the spirit of fear but of a sound mind. Therefore today I call you Fearless Princess, the way I called Gideon a valiant warrior when he was afraid to fight. I am the same God who gave Gideon the strength to win his battle with the enemy, and I am your God. The only time something will overtake your heart is if you take your eyes off Me.

I don’t want my girl bound in terror. As long as you are walking in My power and Truth, you have nothing to be afraid of. No matter what it looks like now, victory will always be yours. So fear not, My beloved. I will never leave your side, My Princess. Know that day and night I am fighting for you.

Love,

Your Father in whom you can trust

 

“He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promises are your armor and protection. Do not be afraid of the terrors of the night, nor the arrow that flies in the day. Do not dread the disease that stalks in darkness, nor the disaster that strikes at midday.” ~Psalm 91:4–6~

 

from Freedom for His Princess by Sheri Rose Shepherd

Reacties

 

 

 

My Princess,

My powerful princess, do not waste your walk through life today. Open your spiritual eyes. Prayer is needed everywhere. Anywhere you walk today I can and will order your steps, if you will let Me. Pray while you’re driving, while you’re cooking, and while you’re doing laundry and running errands.

Of all the weapons in the world, prayer is your most powerful. Don’t let the day begin or end without letting your prayers to Me pave the way in all you do. Wherever you go, remember that part of your royal privilege is raising your voice to heaven. So hold on to the promises that are yours and pray!

Love,

Your King and Intercessor

“PRAY AT ALL TIMES AND ON EVERY OCCASION IN THE POWER OF THE HOLY SPIRIT. STAY ALERT AND BE PERSISTENT IN YOUR PRAYERS FOR ALL CHRISTIANS EVERYWHERE. EPHESIANS 6:18~

 

from His Princess by Sheri Rose Shepherd

Reacties

 

 

 

My Princess Warrior,

Because your citizenship is in heaven, your soul will never be able to settle into this world. Don’t waste your days here on earth trying to make yourself comfortable. I am your Comfort, and this is not your home, My beloved. Your eternal home is being prepared right now as you read this letter.

While you’re out on the battlefield of life fighting for souls to be saved, I am preparing a paradise for you without pain, heartache or war. Now My warrior, Let Me remove the blindfold the enemy has tried to place on your eyes so you will see the world through My eyes.

Time is short, so fight the good fight of your faith with your whole heart, soul and mind knowing that this spiritual war will soon be over and the best is yet to come!

Love,

Your King, who reigns in heaven and earth

Jesus answered, “My Kingdom is not an earthly kingdom. If it were, my followers would fight to keep me from being handed over to the Jewish leaders. But my Kingdom is not of this world.” ~John 18:36 NLT~

 

from His Princess Warrior by Sheri Rose Shepherd

Reacties

 

 

 

My Princess,

You are My precious daughter, and now that My spirit lives within you, I long to teach you about who you are. Let Me start by defining what you are not, My love. You are not a slave to sin any longer. You are no longer under Satan’s power. You are not even your own because I bought you with My life.

As your Father, I’m asking you to set a higher standard for yourself. Let go of the old habits that are holding you back from becoming the new you. I can’t take you to the next level of your faith until you’re willing to receive My instruction. Just as I asked Abraham to leave his comfort zone and go to unfamiliar territory, I am leading you away from your former life. Here I invite you to enter into My presence and receive My power to transform your life.

Love,

Your King who gives new life

 

“What this means is that those who become Christians become new persons. They are not the same anymore, for the old life is gone. A new life has begun!” ~2 Corinthians 5:17~

 

from His Princess by Sheri Rose Shepherd

Reacties

 

 

My Beloved,

Sometimes you may lose your way and feel I am far from you. That is not true, My love. Your feelings will deceive you but I never will. I am the truth that will forever help you find your way back to Me.

So whenever you feel lost, just look to Me, and I will be the one to light your way. When your world seems dark, I will be your compass and your comfort. I will carry you over the finish line of your faith when you’re too weary to run. You will never be lost as long as you keep your eyes on Me. Even when you don’t have the strength, I will place My hand of blessing on your head and give you the faith to go on.

Love,

Your Prince and your way

“You go before me and follow me. You place your hand of blessing on my head. Such knowledge is too wonderful for me, too great for me to understand!” ~Psalm 139:5-6~

 

from His Princess Bride by Sheri Rose Shepherd

Click here

Reacties

 

 

 

My Princess,

My desire is that you have a passion in your heart for Me and My written Word. I promise you…the more you read My Word, the closer together we’ll become and the more your love for Me will grow. Don’t let anyone or anything steal that time away from you and Me, My child. I know you love Me, but I often find you looking everywhere else except to Me. It’s My Word that lets you live life with supernatural wisdom.

It’s My Word that defines who you are and how much I love you. I know there is much to see and do, but nothing will give you the blessings or security that you will discover in the love letter I’ve written for you—My Word. Open your Bible today, and let Me reveal Myself to you in a very real and intimate way.

Any time you spend with Me will be multiplied by My mighty hand, so draw near to Me and I will draw near to you.

Love,

Your King and your Living Word

“Your word is a lamp to my feet and a light for my path.” ~Psalm 119:105, NIV~

 

from His Princess, Love Letters from Your King by Sheri Rose Shepherd

Reacties

 

 

 

 

I am a daughter of The King

 

I am a daughter of The King,

The Master & Creator of everything,

I am a Princess through God’s Royalty,

Crowned with His jewels is my reality,

I am more precious than the Lily of the field,

Adorned with loveliness & wrapped in God’s shield,

I am a joint heir with Jesus,

Through Whom I am Holy & Righteous, I

am the light of the world,

For in me is Jesus’ light all shiny & pearled,

I am Jesus’ dear & precious friend,

My heart on Him doth depend,

I was chosen by God,

holy & dearly loved,

Chosen to do His work

through His leading from above,

My body is a temple of God -

His dwelling place,

And a member of Christ’s body upon Him I embrace,

I am a new creation,

born of The King,

Made of His workmanship to Him I cling,

Of this world I am a stranger,

For my citizenship is in Heaven without danger,

I have fellow citizenship with The Family of God,

Fellowshipping & serving while walking this sod,

I am a saint through His Righteousness,

An expression of the life of Christ Jesus,

Born under God’s protective royalty,

The devil, my enemy, cannot touch me,

I am one in Spirit with God,

One in Christ Jesus,

Therefore resembling Christ

when He returns for us,

Thank You, Father God,

for these privileges are in You,

Thank You, Father,

for loving me so very true !

 

  T. D. Channell

Reacties

 

 

De tranen van de rechtvaardige

 

De bijbel verklaart vol empathie dat geen enkele traan van Gods kinderen op de grond valt. David zegt “doe mijn tranen in uw kruik; zijn zij niet in uw boek?” (Psalm 56:9). De tranen van de godvruchtige mensen zijn zo waardevol voor Hem, Hij bewaart ze. Als God mijn tranen bewaard, zal Hij mij dan niet bewaren?

Het is bijna te mooi om waar te zijn. Wat mij raakt in een dergelijk woord is dat als Hij iedere traan van mij telt, hoe kostbaar moet mijn bloed dan wel niet zijn voor Hem – mijn levensonderhoud – mijn noden?

Totdat we er volledig van overtuigd zijn dat God iedere moeilijkheid opmerkt waar wij doorheen moeten, is het onmogelijk om zo’n vertrouwen te hebben dat we geloven dat Hij iedere traan in een fles opslaat. Kunnen wij deze waarheid geloven – dat de God die iedere haar op onze hoofden heeft getelt en iedere traan opslaat – zal Hij dan niet voor ons opkomen?

Hoor dit woord in uw geest: Iedere traan die u heeft gelaten over vroegere zonden, iedere traan die u heeft gelaten ten tijde van moeilijkheden en stress, iedere traan die u heeft gelaten over verloren zielen staan opgeschreven in Zijn boek.

U kunt misschien zeggen “Ik huil niet, ik vertoon zelden een traan”. Ik geloof in tranen van de ziel – alleen God kan deze tranen zien. Innerlijke, stille tranen die vaak gelaten worden ten tijde van moeilijkheden en nood.

Geen enkele traan van u is verloren! Geen enkele was er in ijdelheid. Te geloven in God is te geloven in deze prachtige waarheid!

David Wilkerson

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl