Daughter of Christ
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieen
Daughter of Christ!

 

 

 

naar:

Bride Of Christ

 

 

 

 

  

 
HEER IK VERTROUW OP U
 
   

 

Mijn geliefde kind,

 

 Ik houd van jou!

Mijn zoon Jezus vergoot Zijn eigen bloed voor jou, om jou rein te maken.

Je bent nieuw: geloof dat dat waar is.

Je bent beminnelijk in Mijn ogen en Ik schiep jou precies zoals je bent.

Heb geen kritiek op jezelf of haal jezelf niet omlaag,

Omdat je niet volmaakt bent in je eigen ogen.

Dat leidt slechts tot frustratie.

Ik wens dat je Mij vertrouwt, telkens één stap, één dag tegelijk.

Blijf rusten in Mijn macht en in Mijn liefde.

En wees vrij - wees jezelf! Laat je niet opjagen door andere mensen.

Ik wil je leiden als je Mij de kans wilt geven.

Wees je bij alles bewust van Mijn tegenwoordigheid.

Ik geef jou geduld, vreugde en vrede.

Verwacht van Mij antwoorden.

Ik ben je Herder en wil jou leiden.

Volg slechts Mij.

Vergeet dit nooit. Luister en Ik zal je Mijn wil vertellen.

Ik bemin jou! Ik bemin jou! Laat dit van je uitstromen -

Giet het uit over alles wat je aanraakt.

Wees niet bezig met jezelf - je bent voor Mijn verantwoording.

Ik wil jou veranderen, haast zonder dat je het zelf merkt.

Je moet jezelf beminnen, en anderen beminnen,

Eenvoudig omdat Ik jou bemin.

Wend je ogen af van jezelf. Zie alleen Mij!

Ik leid, Ik verander, Ik maak - maar niet als je het zelf probeert.

Ik wil niet vechten tegen jouw krachtsinspanningen.

Je bent van Mij. Gun Mij de vreugde jou te maken als Christus.

Laat Mij jou beminnen!

Laat Mij aan jou vreugde, vrede en vriendelijkheid geven.

Niemand anders kan dat. Zie je dat niet?

Je bent niet van jezelf.

Je bent gekocht met het bloed en nu behoor je Mij toe.

Het is werkelijk jouw zaak niet hoe Ik jou behandel.

Jouw enige opdracht is te letten op Mij - en Mij alleen!

Nooit op jezelf en nooit op anderen. Ik bemin jou.

Worstel niet zo, maar ontspan je in Mijn liefde.

Ik weet wat het beste is en zal dat in jou doen.

Wat verlang Ik naar vrijheid om jou vrijuit te beminnen.

Stop ermee iets te zijn en laat Mij jou maken tot wat Ik graag wil.

Mijn wil is volmaakt. Mijn liefde is voldoende.

Ik zal in jouw behoeften voorzien.

Zie op Mij, Ik bemin jou!

 

Je hemelse Vader

 

 

 

 

 

 

Meer van Beloved Daughter:

   Afgesloten Hof

    Beautiful Place

   Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

    

 


 

 

 

Bruid van Jezus

Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Johannes 17:6b
Midden in de wereldgeschiedenis speelt zich een romance af van goddelijke omvang. God de Vader schenkt zijn Zoon een bruid. Gods volk, de gemeente die God toebehoort, wordt aan Jezus gegeven.

Jezus heeft met zijn kruisdood alle mensen opgeëist voor God. Mensen die voor Hem kiezen en hun plaats in Hem vinden, biedt Hij heilig en zuiver aan de Vader aan. Met het verzoek te mogen trouwen. En God gaat daarop in, omdat Hij deze bruid helemaal kan aanvaarden. Jezus heeft ervoor gezorgd dat Hij zijn bruid zuiver en heilig aan de Vader kon aanbieden, om haar helemaal goedgekeurd (gerechtvaardigd) terug te krijgen.
In Johannes 17 kun je hierover een intiem gesprek volgen. De Zoon heeft zich geheiligd voor zijn bruid en zijn bruid geheiligd voor zichzelf. ‘Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn’ (vers 19).
Het gaat om een bruid die er eeuwig voor haar Bruidegom zal zijn. ‘Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken,’ zegt Jezus (vers 2).
Deze mensen, zijn gemeente, heeft Hij met zijn Vader laten kennismaken: ‘Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt’. Vervolgens heeft God als Vader zijn naam aan deze mensen verbonden en als bruid teruggeven aan Jezus. ‘Zij waren van u,’ zegt Jezus, ‘maar u hebt hen aan mij gegeven’. Het zijn de mensen die God op zijn Woord geloven: ‘Ze hebben uw woord bewaard’ (vers 6).
Jezus bidt dat er een heilige eenheid zal zijn tussen de Vader, Hem en hen. ‘Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn’ (vers 21). Het is zijn gebed om een bruiloft.
God de Vader brengt de hemelse liefde terug op aarde. Hij verhoort het gebed van zijn Zoon en verbindt ons als bruid met Jezus en met elkaar.
Tip – De gemeente weleens met die ogen bekeken? God doet niet anders!

 

door Willem de Vink

 
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl