Daughter of Christ
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieen
Daughter of Christ!

 

 

 

naar:

Bride Of Christ

 

 

 

 

  

 
HEER IK VERTROUW OP U
 
   

 

Mijn geliefde kind,

 

 Ik houd van jou!

Mijn zoon Jezus vergoot Zijn eigen bloed voor jou, om jou rein te maken.

Je bent nieuw: geloof dat dat waar is.

Je bent beminnelijk in Mijn ogen en Ik schiep jou precies zoals je bent.

Heb geen kritiek op jezelf of haal jezelf niet omlaag,

Omdat je niet volmaakt bent in je eigen ogen.

Dat leidt slechts tot frustratie.

Ik wens dat je Mij vertrouwt, telkens één stap, één dag tegelijk.

Blijf rusten in Mijn macht en in Mijn liefde.

En wees vrij - wees jezelf! Laat je niet opjagen door andere mensen.

Ik wil je leiden als je Mij de kans wilt geven.

Wees je bij alles bewust van Mijn tegenwoordigheid.

Ik geef jou geduld, vreugde en vrede.

Verwacht van Mij antwoorden.

Ik ben je Herder en wil jou leiden.

Volg slechts Mij.

Vergeet dit nooit. Luister en Ik zal je Mijn wil vertellen.

Ik bemin jou! Ik bemin jou! Laat dit van je uitstromen -

Giet het uit over alles wat je aanraakt.

Wees niet bezig met jezelf - je bent voor Mijn verantwoording.

Ik wil jou veranderen, haast zonder dat je het zelf merkt.

Je moet jezelf beminnen, en anderen beminnen,

Eenvoudig omdat Ik jou bemin.

Wend je ogen af van jezelf. Zie alleen Mij!

Ik leid, Ik verander, Ik maak - maar niet als je het zelf probeert.

Ik wil niet vechten tegen jouw krachtsinspanningen.

Je bent van Mij. Gun Mij de vreugde jou te maken als Christus.

Laat Mij jou beminnen!

Laat Mij aan jou vreugde, vrede en vriendelijkheid geven.

Niemand anders kan dat. Zie je dat niet?

Je bent niet van jezelf.

Je bent gekocht met het bloed en nu behoor je Mij toe.

Het is werkelijk jouw zaak niet hoe Ik jou behandel.

Jouw enige opdracht is te letten op Mij - en Mij alleen!

Nooit op jezelf en nooit op anderen. Ik bemin jou.

Worstel niet zo, maar ontspan je in Mijn liefde.

Ik weet wat het beste is en zal dat in jou doen.

Wat verlang Ik naar vrijheid om jou vrijuit te beminnen.

Stop ermee iets te zijn en laat Mij jou maken tot wat Ik graag wil.

Mijn wil is volmaakt. Mijn liefde is voldoende.

Ik zal in jouw behoeften voorzien.

Zie op Mij, Ik bemin jou!

 

Je hemelse Vader

 

 

 

 

 

 

Meer van Beloved Daughter:

   Afgesloten Hof

    Beautiful Place

   Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

    

 


 
 
 
 
 
Come away my beloved
 
Come, enter the bedchamber of My rest
Come, lay your head upon My chest
 Hear the beat of My heart
I am for you and not against you
In all that I do, I do for preparation
I am preparing you, adorning you
with a spirit of meekness, a spirit of humility
 I am adorning you with love, adorning you with patience
 Adorning you with joy, adorning you with peace
Adorning you with endurance, adorning you with faith
Adorning you with gentleness,
adorning you with temperance adorning you with goodness,
that My good pleasure may be seen
 
The winds that blow, are they not for to strengthen
that which remains? And what will remain?
Only that fruit which is of My adorning.
All else topples to the ground.
You are My workmanship, My creation of beauty. 
Only in the bedchamber of My rest, will you behold Me
and see My beauty and showforth My reflection.
 
Come away with Me, lie your head upon My chest,
hear the beat of My heart.
Be still in My Presence,
for only then can you hear My heart.
 
Some come in, and make so much noise,
they are not hearing and they rise up and quickly leave.
They leave full of questions, unanswered, continuing to seek,
what is it that I am saying.
If they would but come, be still,
and lay their head upon My chest, they would hear. 
 
My desire is to make Myself known,
My desire is to showforth the excellency of My ways.
My desire is to showforth My thoughts
and to speak of the mysteries of the kingdom.
Come, enter My bedchamber of rest,
Behold Me, be still and lie next to Me,
Hear My heartbeat.
You will percieve the purpose and plan that I have for you,
you will perceive the giftings that I have given you.
You will perceive the work of My hands. 
 
Sufficient is the day to fulfill it's requirements of you.
But one thing I require, one thing do I long for, one thing do I search for...
 That you Come, come and be still.
Sup with Me and I with you,
fellowship with Me in this most blessed union.
For I have called you by name, you are Mine.
Go not away from My Presence so quickly,
for I desire and require to adorn you with
the most precious things.
The things that are priceless.
 
For what value can you place upon Me? No earthly treasure can compare.
I adorn you with Me.
I adorn you with My likeness.
Come away with Me, My beloved,
Come away to the bedchamber of My rest
and let Me adorn you with that which does not corrupt,
with that which the world can not impart nor take from you.
You are My preparation
and I require and desire to adorn you for this purpose...
that My likeness may be seen in you, through you.
Christ coming in the flesh and dwelling among men.
Come away, My beloved, and hear my heartbeat.
A Bride is being prepared!
 
                   www.openheaven.com
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl