Daughter of Christ
Categorieen
Daughter of Christ!

 

 

 

naar:

Bride Of Christ

 

 

 

 

  

 
HEER IK VERTROUW OP U
 
   

 

Mijn geliefde kind,

 

 Ik houd van jou!

Mijn zoon Jezus vergoot Zijn eigen bloed voor jou, om jou rein te maken.

Je bent nieuw: geloof dat dat waar is.

Je bent beminnelijk in Mijn ogen en Ik schiep jou precies zoals je bent.

Heb geen kritiek op jezelf of haal jezelf niet omlaag,

Omdat je niet volmaakt bent in je eigen ogen.

Dat leidt slechts tot frustratie.

Ik wens dat je Mij vertrouwt, telkens één stap, één dag tegelijk.

Blijf rusten in Mijn macht en in Mijn liefde.

En wees vrij - wees jezelf! Laat je niet opjagen door andere mensen.

Ik wil je leiden als je Mij de kans wilt geven.

Wees je bij alles bewust van Mijn tegenwoordigheid.

Ik geef jou geduld, vreugde en vrede.

Verwacht van Mij antwoorden.

Ik ben je Herder en wil jou leiden.

Volg slechts Mij.

Vergeet dit nooit. Luister en Ik zal je Mijn wil vertellen.

Ik bemin jou! Ik bemin jou! Laat dit van je uitstromen -

Giet het uit over alles wat je aanraakt.

Wees niet bezig met jezelf - je bent voor Mijn verantwoording.

Ik wil jou veranderen, haast zonder dat je het zelf merkt.

Je moet jezelf beminnen, en anderen beminnen,

Eenvoudig omdat Ik jou bemin.

Wend je ogen af van jezelf. Zie alleen Mij!

Ik leid, Ik verander, Ik maak - maar niet als je het zelf probeert.

Ik wil niet vechten tegen jouw krachtsinspanningen.

Je bent van Mij. Gun Mij de vreugde jou te maken als Christus.

Laat Mij jou beminnen!

Laat Mij aan jou vreugde, vrede en vriendelijkheid geven.

Niemand anders kan dat. Zie je dat niet?

Je bent niet van jezelf.

Je bent gekocht met het bloed en nu behoor je Mij toe.

Het is werkelijk jouw zaak niet hoe Ik jou behandel.

Jouw enige opdracht is te letten op Mij - en Mij alleen!

Nooit op jezelf en nooit op anderen. Ik bemin jou.

Worstel niet zo, maar ontspan je in Mijn liefde.

Ik weet wat het beste is en zal dat in jou doen.

Wat verlang Ik naar vrijheid om jou vrijuit te beminnen.

Stop ermee iets te zijn en laat Mij jou maken tot wat Ik graag wil.

Mijn wil is volmaakt. Mijn liefde is voldoende.

Ik zal in jouw behoeften voorzien.

Zie op Mij, Ik bemin jou!

 

Je hemelse Vader

 

 

 

 

 

 

Meer van Beloved Daughter:

   Afgesloten Hof

    Beautiful Place

   Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

    

 


 

 

  

Daughter of Christ.

 

Welkom op mijn weblog.

Enjoy.

 

@Beloved Daughter

Reacties

 

 

Open the Door

 

   

Behold, I stand at the door, and knock:

if any man hear my voice, and open the door,

I will come in to him, and will sup with him, and he with me.

(Revelation 3:20 KJV)

 

 

Prayer:

Heavenly Father, I open the door of my heart to Your Son Jesus.

 I let Him in right now.

  Forgive me of all my sins and shame, and wash me clean.  

Turn on the light in my life and help me see Who You truly are.

 Change me from the inside out and show me Your purpose for my life.

  In Jesus’ name I pray,

Amen.

Reacties

 

 

 

 

 

Al wat ik ben,

 

Al wat ik ben,

leg ik in uw hand,

ik geef mijzelf volledig.

Mijn leven rust in de palm van uw hand,

ik ben van U voor eeuwig.


Jezus, ik geloof in U.

Jezus, ik vertrouw op U.

En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing,

bent U alleen.


Zo wandel ik heel dicht aan uw zij,

ook in mijn pijn vertroost U mij

. En ik vertrouw op wat U belooft,

uw woord staat vast voor eeuwig.


Jezus, ik geloof in U. )

Jezus, ik vertrouw op U. )

En de reden dat ik leef, ) 2x

de reden dat ik zing...  )

bent U alleen.


Ik aanbid U,       )

ik aanbid u, Heer. ) 4x


Ik vertrouw U,    

ik vertrouw op U.  ) 2x


Jezus, ik geloof in U.   )

Jezus, ik vertrouw op U. )

En de reden dat ik leef, ) 2x

de reden dat ik zing...  )

bent U alleen.

 

OPW. 697

 Reacties

 

My Jesus, My Savior.I love You , with all my heart..

Reacties

 

Mary Magdalene at the feet of Jesus

Reacties

 

 

mary magdalene used her hair to  worship the feet of jesus

 Mary Magdalene used her hair to  worship the feet of Jesus.

Reacties

 

 

mary magdalene's act of worship before jesus caused him to affirm that we are to follow her example to waste our lives upon him. because he is of such high value the most expensive gift from heaven that yaweh god sent him to take our place on the cruel cross.

 

 

Mary Magdalene's act of worship before jesus caused him to affirm that we are to follow her example to waste our lives upon him. because he is of such high value the most expensive gift from heaven that yaweh god sent him to take our place on the cruel cross.

Reacties

 

 

mary magdalene longed for jesus with great passion never displayed by any of his worshippers until then and he greatly appreciated it for he said wherever this gospel is preached this act will not be forgotten

Mary Magdalene longed for jesus with great passion never displayed by any of his worshippers until then and he greatly appreciated it for he said wherever this gospel is preached this act will not be forgotten.

 

 

 

 

 

 

 

454

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl