Daughter of Christ
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieen
Daughter of Christ!

 

 

 

naar:

Bride Of Christ

 

 

 

 

  

 
HEER IK VERTROUW OP U
 
   

 

Mijn geliefde kind,

 

 Ik houd van jou!

Mijn zoon Jezus vergoot Zijn eigen bloed voor jou, om jou rein te maken.

Je bent nieuw: geloof dat dat waar is.

Je bent beminnelijk in Mijn ogen en Ik schiep jou precies zoals je bent.

Heb geen kritiek op jezelf of haal jezelf niet omlaag,

Omdat je niet volmaakt bent in je eigen ogen.

Dat leidt slechts tot frustratie.

Ik wens dat je Mij vertrouwt, telkens één stap, één dag tegelijk.

Blijf rusten in Mijn macht en in Mijn liefde.

En wees vrij - wees jezelf! Laat je niet opjagen door andere mensen.

Ik wil je leiden als je Mij de kans wilt geven.

Wees je bij alles bewust van Mijn tegenwoordigheid.

Ik geef jou geduld, vreugde en vrede.

Verwacht van Mij antwoorden.

Ik ben je Herder en wil jou leiden.

Volg slechts Mij.

Vergeet dit nooit. Luister en Ik zal je Mijn wil vertellen.

Ik bemin jou! Ik bemin jou! Laat dit van je uitstromen -

Giet het uit over alles wat je aanraakt.

Wees niet bezig met jezelf - je bent voor Mijn verantwoording.

Ik wil jou veranderen, haast zonder dat je het zelf merkt.

Je moet jezelf beminnen, en anderen beminnen,

Eenvoudig omdat Ik jou bemin.

Wend je ogen af van jezelf. Zie alleen Mij!

Ik leid, Ik verander, Ik maak - maar niet als je het zelf probeert.

Ik wil niet vechten tegen jouw krachtsinspanningen.

Je bent van Mij. Gun Mij de vreugde jou te maken als Christus.

Laat Mij jou beminnen!

Laat Mij aan jou vreugde, vrede en vriendelijkheid geven.

Niemand anders kan dat. Zie je dat niet?

Je bent niet van jezelf.

Je bent gekocht met het bloed en nu behoor je Mij toe.

Het is werkelijk jouw zaak niet hoe Ik jou behandel.

Jouw enige opdracht is te letten op Mij - en Mij alleen!

Nooit op jezelf en nooit op anderen. Ik bemin jou.

Worstel niet zo, maar ontspan je in Mijn liefde.

Ik weet wat het beste is en zal dat in jou doen.

Wat verlang Ik naar vrijheid om jou vrijuit te beminnen.

Stop ermee iets te zijn en laat Mij jou maken tot wat Ik graag wil.

Mijn wil is volmaakt. Mijn liefde is voldoende.

Ik zal in jouw behoeften voorzien.

Zie op Mij, Ik bemin jou!

 

Je hemelse Vader

 

 

 

 

 

 

Meer van Beloved Daughter:

   Afgesloten Hof

    Beautiful Place

   Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

    

 


 
 
Ik geloof in het bloed van Jezus
Ik geloof in het bloed van Jezus.
Ik geloof in de kracht van zijn naam.
Ik geloof dat Hij stierf voor mijn zonden.
Ik geloof: Hij is opgestaan.
Ik geloof dat zijn moeder een maagd was,
ik geloof in het heilig offerlam.
Ik geloof dat Hij opsteeg naar zijn Vader
en dat Hij eens terugkomen zal.
 
Refrein:
Op die rots bouwt de Heer zijn kerk;
dit huis is niet gebouwd op zand.
Op die rots staan wij samen sterk;
het kwaad krijgt nooit de overhand.
Ik geloof dat Hij ons kwam redden.
Ik geloof dat Hij mens was, zoals wij.
Ik geloof dat Hij ons zijn Geest zond,
ik geloof in zijn kracht ook in mij.
Ik geloof in zijn trouw elke morgen,
dat zijn liefde er altijd al was.
Ik geloof dat Hij voor ons wil zorgen,
ik geloof dat Hij zieken genas.
 
Refrein
Ik geloof in de eenheid van zijn kind'ren
Zo verschillend, maar toch een kerk.
Dat, waar wij in zijn Naam bijeen zijn,
Jezus Zelf in ons midden werkt.
Ik geloof dat ik bergen kan verzetten
en dat ik zijn stem kan verstaan.
Ik geloof, als ik bid zonder twijfel,
dat ik wonderen zal zien in zijn naam.
 
Refrein (2x)
Ik geloof in het bloed van Jezus (3x)
 
 
 
Reacties
 
 
Apostolische Geloofsbelijdenis
 

1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.

2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;

3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;

4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;

5. op de derde dag opgestaan uit de doden;

6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;

7. vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

8. Ik geloof in de Heilige Geest.

9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;

10. vergeving van de zonden;

11. opstanding van het vlees;

12. en een eeuwig leven.

 
 
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl