Daughter of Christ
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieen
Daughter of Christ!

 

 

 

naar:

Bride Of Christ

 

 

 

 

  

 
HEER IK VERTROUW OP U
 
   

 

Mijn geliefde kind,

 

 Ik houd van jou!

Mijn zoon Jezus vergoot Zijn eigen bloed voor jou, om jou rein te maken.

Je bent nieuw: geloof dat dat waar is.

Je bent beminnelijk in Mijn ogen en Ik schiep jou precies zoals je bent.

Heb geen kritiek op jezelf of haal jezelf niet omlaag,

Omdat je niet volmaakt bent in je eigen ogen.

Dat leidt slechts tot frustratie.

Ik wens dat je Mij vertrouwt, telkens één stap, één dag tegelijk.

Blijf rusten in Mijn macht en in Mijn liefde.

En wees vrij - wees jezelf! Laat je niet opjagen door andere mensen.

Ik wil je leiden als je Mij de kans wilt geven.

Wees je bij alles bewust van Mijn tegenwoordigheid.

Ik geef jou geduld, vreugde en vrede.

Verwacht van Mij antwoorden.

Ik ben je Herder en wil jou leiden.

Volg slechts Mij.

Vergeet dit nooit. Luister en Ik zal je Mijn wil vertellen.

Ik bemin jou! Ik bemin jou! Laat dit van je uitstromen -

Giet het uit over alles wat je aanraakt.

Wees niet bezig met jezelf - je bent voor Mijn verantwoording.

Ik wil jou veranderen, haast zonder dat je het zelf merkt.

Je moet jezelf beminnen, en anderen beminnen,

Eenvoudig omdat Ik jou bemin.

Wend je ogen af van jezelf. Zie alleen Mij!

Ik leid, Ik verander, Ik maak - maar niet als je het zelf probeert.

Ik wil niet vechten tegen jouw krachtsinspanningen.

Je bent van Mij. Gun Mij de vreugde jou te maken als Christus.

Laat Mij jou beminnen!

Laat Mij aan jou vreugde, vrede en vriendelijkheid geven.

Niemand anders kan dat. Zie je dat niet?

Je bent niet van jezelf.

Je bent gekocht met het bloed en nu behoor je Mij toe.

Het is werkelijk jouw zaak niet hoe Ik jou behandel.

Jouw enige opdracht is te letten op Mij - en Mij alleen!

Nooit op jezelf en nooit op anderen. Ik bemin jou.

Worstel niet zo, maar ontspan je in Mijn liefde.

Ik weet wat het beste is en zal dat in jou doen.

Wat verlang Ik naar vrijheid om jou vrijuit te beminnen.

Stop ermee iets te zijn en laat Mij jou maken tot wat Ik graag wil.

Mijn wil is volmaakt. Mijn liefde is voldoende.

Ik zal in jouw behoeften voorzien.

Zie op Mij, Ik bemin jou!

 

Je hemelse Vader

 

 

 

 

 

 

Meer van Beloved Daughter:

   Afgesloten Hof

    Beautiful Place

   Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

    

 


 

 

 

 

 

Al wat ik ben,

 

Al wat ik ben,

leg ik in uw hand,

ik geef mijzelf volledig.

Mijn leven rust in de palm van uw hand,

ik ben van U voor eeuwig.


Jezus, ik geloof in U.

Jezus, ik vertrouw op U.

En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing,

bent U alleen.


Zo wandel ik heel dicht aan uw zij,

ook in mijn pijn vertroost U mij

. En ik vertrouw op wat U belooft,

uw woord staat vast voor eeuwig.


Jezus, ik geloof in U. )

Jezus, ik vertrouw op U. )

En de reden dat ik leef, ) 2x

de reden dat ik zing...  )

bent U alleen.


Ik aanbid U,       )

ik aanbid u, Heer. ) 4x


Ik vertrouw U,    

ik vertrouw op U.  ) 2x


Jezus, ik geloof in U.   )

Jezus, ik vertrouw op U. )

En de reden dat ik leef, ) 2x

de reden dat ik zing...  )

bent U alleen.

 

OPW. 697

 Reacties

 

 

 

 

 

Tienduizend redenen

 

 

De zon komt op, maakt de morgen wakker;

mijn dag begint met een lied voor U. Heer,

wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,

laat mij nog zingen als de avond valt.


Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel,

prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit; o mijn ziel,

verheerlijk zijn heilige Naam.


Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;

tienduizend redenen tot dankbaarheid.


(Refrein)
En op die dag, als mijn kracht vermindert,

mijn adem stokt en mijn einde komt,

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
(Refrein 2x)


slot:
Verheerlijk zijn heilige naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.
(Refrein 2x)


Verheerlijk zijn heilige naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.

 

Opwekking 733

 
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl