Daughter of Christ
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieen
Daughter of Christ!

 

 

 

naar:

Bride Of Christ

 

 

 

 

  

 
HEER IK VERTROUW OP U
 
   

 

Mijn geliefde kind,

 

 Ik houd van jou!

Mijn zoon Jezus vergoot Zijn eigen bloed voor jou, om jou rein te maken.

Je bent nieuw: geloof dat dat waar is.

Je bent beminnelijk in Mijn ogen en Ik schiep jou precies zoals je bent.

Heb geen kritiek op jezelf of haal jezelf niet omlaag,

Omdat je niet volmaakt bent in je eigen ogen.

Dat leidt slechts tot frustratie.

Ik wens dat je Mij vertrouwt, telkens één stap, één dag tegelijk.

Blijf rusten in Mijn macht en in Mijn liefde.

En wees vrij - wees jezelf! Laat je niet opjagen door andere mensen.

Ik wil je leiden als je Mij de kans wilt geven.

Wees je bij alles bewust van Mijn tegenwoordigheid.

Ik geef jou geduld, vreugde en vrede.

Verwacht van Mij antwoorden.

Ik ben je Herder en wil jou leiden.

Volg slechts Mij.

Vergeet dit nooit. Luister en Ik zal je Mijn wil vertellen.

Ik bemin jou! Ik bemin jou! Laat dit van je uitstromen -

Giet het uit over alles wat je aanraakt.

Wees niet bezig met jezelf - je bent voor Mijn verantwoording.

Ik wil jou veranderen, haast zonder dat je het zelf merkt.

Je moet jezelf beminnen, en anderen beminnen,

Eenvoudig omdat Ik jou bemin.

Wend je ogen af van jezelf. Zie alleen Mij!

Ik leid, Ik verander, Ik maak - maar niet als je het zelf probeert.

Ik wil niet vechten tegen jouw krachtsinspanningen.

Je bent van Mij. Gun Mij de vreugde jou te maken als Christus.

Laat Mij jou beminnen!

Laat Mij aan jou vreugde, vrede en vriendelijkheid geven.

Niemand anders kan dat. Zie je dat niet?

Je bent niet van jezelf.

Je bent gekocht met het bloed en nu behoor je Mij toe.

Het is werkelijk jouw zaak niet hoe Ik jou behandel.

Jouw enige opdracht is te letten op Mij - en Mij alleen!

Nooit op jezelf en nooit op anderen. Ik bemin jou.

Worstel niet zo, maar ontspan je in Mijn liefde.

Ik weet wat het beste is en zal dat in jou doen.

Wat verlang Ik naar vrijheid om jou vrijuit te beminnen.

Stop ermee iets te zijn en laat Mij jou maken tot wat Ik graag wil.

Mijn wil is volmaakt. Mijn liefde is voldoende.

Ik zal in jouw behoeften voorzien.

Zie op Mij, Ik bemin jou!

 

Je hemelse Vader

 

 

 

 

 

 

Meer van Beloved Daughter:

   Afgesloten Hof

    Beautiful Place

   Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

    

 


 

 

 

 

 

In Christus ben ik waardevol

 

Ik ben het zout en het licht van de aarde (1)

Ik ben een rank van de ware wijnstok, een kanaal van zijn leven (2)

Ik ben uitgekozen en aangewezen om vrucht te dragen (3)

Ik ben een persoonlijke getuige van Christus (4)

Ik ben een tempel van God (5)

Ik ben een dienaar van verzoening voor God (6)

Ik ben Gods medewerker (7)

Ik ben gezeten met Christus in de hemelse gewesten (8)

Ik ben door God gemaakt (9)

Ik mag vrij tot God naderen met vertrouwen (10)

Ik kan alle dingen door Christus die mij kracht geeft (11)

 1. Matt. 5:13,14
 2. Joh. 15:1,5
 3. Joh. 15:16
 4. Hand. 1:8
 5. 1 Kor. 6:19
 6. 2 Kor. 5:18-21
 7. 2 Kor. 6:1
 8. Ef. 2:6
 9. Ef. 2:10
 10. Ef. 3:12
 11. Fil. 4:13

DPM

Reacties

 

 

 

 

In Christus ben ik aangenomen

 

Ik ben een kind van God (1)

Ik ben een vriend van Christus (2)

Ik ben gerechtvaardigd door mijn geloof (3)

Ik ben met God verenigd, en één geest met Hem (4)

Ik ben gekocht met een hoge prijs, en ik ben van God (5)

Ik ben een lid van het lichaam van Christus (6)

Ik ben een heilige (7)

Ik ben aangenomen als kind van God (8)

Ik heb directe verbinding met God door de Heilige Geest (9)

Ik ben vergeven en vrijgezet van mijn zonden (10)

Ik ben volmaakt in Christus (11)

 1. Joh. 1:12
 2. Joh. 15:15
 3. Rom. 5:1
 4. 1 Kor. 6:17
 5. 1 Kor. 6:19
 6. 1 Kor. 12:27
 7. Ef. 1:1
 8. Ef. 1:5
 9. Ef. 2:18
 10. Kol. 1:14
 11. Kol. 2:10

DPM

Reacties

 

 

 

 

 

God is mijn Vader

 

Mijn Vader heeft mij gemaakt. (1)

Hij heeft mij in liefde uitgekozen en bestemd om als Zijn zoon/ dochter te worden aangenomen. (2)

Mijn Vader weet wat ik nodig heb, nog voordat ik tot Hem bid. (3)

Want zoals een vader zorgt voor zijn kinderen, zo zorgt God voor mij. (4)

Ik hoef niet bang te zijn, want het heeft mijn Vader blij gemaakt om mij het Koninkrijk te geven en niemand kan mij roven uit de hand van mijn Vader. (5,6)

Ik heb niet de geest van slavernij en gebondenheid ontvangen om opnieuw te vrezen, maar ik heb de Geest van het zoonschap ontvangen, waardoor ik roep: Abba Vader! (7)

En Ik zal je Vader zijn, en jij zult mijn zoon/dochter zijn, zegt de Here, de Almachtige! (8)

Amen!

 

 1. Deutronomium 32:6
 2. Efeze 1:5
 3. Mattheüs 6:8
 4. Psalm 103:13
 5. Lukas 12:32
 6. Johannes 10:29
 7. Romeinen 8:15
 8. 2 Korinthe 6:18

DPM

 

Reacties

 

Ik gehoorzaam Gods Woord

Heilig mij door de waarheid. Uw Woord is de waarheid. (1)

Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en is nuttig om onderricht te geven, Om dwalingen en fouten te weerleggen, En om op te voeden tot een deugdzaam leven. (2)

Hoe de mensen ook leven, ik houd mij aan het Woord van uw lippen. (3)

Want de wet van de Heer is volmaakt: levenskracht voor de mens. (4)

Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het Woord van mijn God houdt eeuwig stand. (5)

Of zijn woorden mij nu wel of niet goed uitkomen, Ik zal de Heer, mijn God, gehoorzaam zijn. Als ik naar Hem luister, zal het mij goed gaan. (6)

Ik zal mij verdiepen in uw wet, dag en nacht. (7)

Want de Heer zal zijn Woord op aarde gestand doen, onvoorwaardelijk en onverkort. (8)

Dus bewaar ik uw Woord in mijn hart, Zodat ik nooit zondig tegen U. (9)

 1. Johannes 17:17
 2. 2 Tim. 3:16 (NBV + NBG)
 3. Psalm 17:4
 4. Psalm 19:8
 5. Jesaja 40:8
 6. Jeremia 42:6
 7. Psalm 1:2
 8. Romeinen 9:28
 9. Psalm 119:11

DPM

 

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl