Daughter of Christ
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieen
Daughter of Christ!

 

 

 

naar:

Bride Of Christ

 

 

 

 

  

 
HEER IK VERTROUW OP U
 
   

 

Mijn geliefde kind,

 

 Ik houd van jou!

Mijn zoon Jezus vergoot Zijn eigen bloed voor jou, om jou rein te maken.

Je bent nieuw: geloof dat dat waar is.

Je bent beminnelijk in Mijn ogen en Ik schiep jou precies zoals je bent.

Heb geen kritiek op jezelf of haal jezelf niet omlaag,

Omdat je niet volmaakt bent in je eigen ogen.

Dat leidt slechts tot frustratie.

Ik wens dat je Mij vertrouwt, telkens één stap, één dag tegelijk.

Blijf rusten in Mijn macht en in Mijn liefde.

En wees vrij - wees jezelf! Laat je niet opjagen door andere mensen.

Ik wil je leiden als je Mij de kans wilt geven.

Wees je bij alles bewust van Mijn tegenwoordigheid.

Ik geef jou geduld, vreugde en vrede.

Verwacht van Mij antwoorden.

Ik ben je Herder en wil jou leiden.

Volg slechts Mij.

Vergeet dit nooit. Luister en Ik zal je Mijn wil vertellen.

Ik bemin jou! Ik bemin jou! Laat dit van je uitstromen -

Giet het uit over alles wat je aanraakt.

Wees niet bezig met jezelf - je bent voor Mijn verantwoording.

Ik wil jou veranderen, haast zonder dat je het zelf merkt.

Je moet jezelf beminnen, en anderen beminnen,

Eenvoudig omdat Ik jou bemin.

Wend je ogen af van jezelf. Zie alleen Mij!

Ik leid, Ik verander, Ik maak - maar niet als je het zelf probeert.

Ik wil niet vechten tegen jouw krachtsinspanningen.

Je bent van Mij. Gun Mij de vreugde jou te maken als Christus.

Laat Mij jou beminnen!

Laat Mij aan jou vreugde, vrede en vriendelijkheid geven.

Niemand anders kan dat. Zie je dat niet?

Je bent niet van jezelf.

Je bent gekocht met het bloed en nu behoor je Mij toe.

Het is werkelijk jouw zaak niet hoe Ik jou behandel.

Jouw enige opdracht is te letten op Mij - en Mij alleen!

Nooit op jezelf en nooit op anderen. Ik bemin jou.

Worstel niet zo, maar ontspan je in Mijn liefde.

Ik weet wat het beste is en zal dat in jou doen.

Wat verlang Ik naar vrijheid om jou vrijuit te beminnen.

Stop ermee iets te zijn en laat Mij jou maken tot wat Ik graag wil.

Mijn wil is volmaakt. Mijn liefde is voldoende.

Ik zal in jouw behoeften voorzien.

Zie op Mij, Ik bemin jou!

 

Je hemelse Vader

 

 

 

 

 

 

Meer van Beloved Daughter:

   Afgesloten Hof

    Beautiful Place

   Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

    

 


 

 

 

Stille Tijd - Ben Kalm en Luister

Wanneer we het over 'stille tijd' hebben dan zou je aan die dierbare momenten kunnen denken die we hebben nadat de kinderen naar bed zijn gegaan, maar voor Christenen is stille tijd meer dan dat. Stille tijd, of 'toewijdingstijd', refereert aan onze dagelijkse afspraak met God, wanneer we zoveel mogelijk de invloeden van buitenaf proberen uit te sluiten. In onze stille tijd kunnen we Hem prijzen door tot Hem te zingen, bidden, de Schrift of dagelijkse devoties lezen, over God's Woord mediteren, of gewoon stil zijn en luisteren. Het maken van die afspraak is het een; de afspraak nakomen is weer heel wat anders!

Stille Tijd - De Uitdaging van Buitenaf

Stille tijd is een doel dat eenvoudig lijkt, maar heeft met grotere uitdagingen te maken dan vele lichamelijke uithoudingsproeven. Vooral in onze Westerse wereld leven we in een drukke wereld vol ruis. Waar we ook naar toe gaan, zelfs in ons eigen huis, ervaren we de een of andere ruis die ons kan afleiden, van telefoon tot televisie tot verkeerslawaai. Maar tijd vrijmaken voor je dagelijkse tijd met God is cruciaal als je Hem wil horen!
Als we hier even bij stil blijven staan en er over nadenken, dan herkennen we dat we in een territorium leven dat door de vijand is bezet, en dat betekent dat het bijna onmogelijk is om een ideale geestelijke omgeving in te richten. Satan, onze belangrijkste vijand, wil niet dat we in stilte tijd met God doorbrengen. Sterker nog: zijn doel is om dit op alle mogelijke manieren tegen te gaan. Hij weet dat hoe meer tijd we met God doorbrengen, des te meer we op God zullen gaan lijken en hoe meer we God's doelen op deze aarde zullen volbrengen. Satan wil niet dat we hierin slagen.
God wil dat alle mensen gered worden, maar Satan wil dat we allemaal zullen vergaan. Prijs God, want Zijn plan is grootser! Satan kan zich niet met God meten, maar hij kan het God's kinderen wel moeilijk maken en dat is precies wat hij doet. Als je de volgende keer moeite hebt om de ruis buiten te sluiten en om alleen met God te zijn, onthou dan wie er in je weg staat. En onthou dan wie er sterker is!

Stille Tijd - De Innerlijke Uitdaging

De stille tijd heeft betrekking op een innerlijke toestand, maar ook met een uiterlijke toestand. Heb je ooit gemerkt, wanneer je er voor gaat zitten om de Bijbel te lezen en te bidden, dat je gedachten dan beginnen af te dwalen en je je ineens weer herinnert wat je in de supermarkt wilde kopen? Innerlijke "ruis" kan je stille tijd met God net zo zeer verstoren als afleidingen van buitenaf.
Onze menselijke zwakheden verenigen zich met de inspanningen van de vijand om ons van God vandaan te houden. Er is een reden dat hij bekend staat als "de heerser over de machten in de lucht"! Maar nogmaals, God is sterker. Je kunt de innerlijke ruis verslaan, maar hiervoor zijn toewijding en discipline vereist.

Stille Tijd - Waarom is Dit Dan Zo Belangrijk?

Het kan zo moeilijk zijn om je stille tijd de juiste prioriteit te geven. Het is verleidelijk om uitvluchten te verzinnen of om er gewoon niet de moeite voor te nemen. Een geconcentreerde inspanning is vereist om onze harten voor te bereiden op het luisteren naar God. Ruis zal ons afleiden, of deze nu van buitenaf of vanuit ons binnenste afkomstig is. Als we niet in staat blijken om het belang in te zien van een regelmatige, toegewijde stille tijd met God, dan zullen we Zijn stem waarschijnlijk niet horen - de stem die fluistert: "Dit is de weg die je moet volgen" (Jesaja 30:21).
God verlangt er naar om tijd met ons door te brengen. Denk eens na over wat Hij voor ons wilde doen zodat wij met Hem verenigd konden worden. Is het te veel gevraagd om dagelijks tijd aan Hem te wijden?
Jezus gaf ons het voorbeeld voor onze stille tijd. Hij nam regelmatig de tijd om Zich met de Vader te verbinden, zoals de volgende Schriftteksten ons vertellen:
"Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard die Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’" (Matteüs 26:36).
"Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden." (Marcus 1:35).
"Hijzelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden." (Lucas 5:16).

Lees Nu Stille Tijd 2!

 

allaboutgod.com

Reacties

 

 

 

Stille Tijd - Wanneer Moet Ik Samen Zijn met God?

Stille tijd is een gewoonte die gemakkelijk vergeten kan worden, vooral als we hier nog geen hoge prioriteit aan hebben toegekend. Het is zo verleidelijk om onze levens gewoon met het alledaagse verkeer te laten mee bewegen en om te vergeten dat we af en toe de benzinetank moeten bijvullen om weer verder te kunnen gaan. Misschien hebben we wel al een goed idee van de Bijbel, de gebruiksaanwijzing voor het leven, maar zonder een dagelijkse stop bij het tankstation lopen we het gevaar dat we zonder brandstof langs de weg komen te staan. Jazeker, we kunnen altijd God's "hulpdiensten" opbellen, maar waarom zouden we er niet gewoon voor zorgen dat we op een dergelijke noodsituatie zijn voorbereid? Koning David ging dagelijks op zoek naar God voordat hij zich in de strijd waagde. Misschien ken je wel de bekende melodie voor de woorden van Psalm 5. Als dat zo is, zing het dan gewoon eens:
"Hoor mijn woorden, HEER, sla acht op mijn klagen. Luister naar mijn hulpgeroep, mijn koning en mijn God, tot u richt ik mijn bede. In de morgen, HEER, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij tot u en wacht."
Wat een prachtig patroon dat we kunnen volgen! Als we elke stille dag uittrekken om Hem op te zoeken, dan zal dat ons er aan herinneren dat we elke dag van Hem afhankelijk zijn! Als we Hem in de ochtend opzoeken dan geven we de controle over de dag aan Hem over voordat deze volledig onbestuurbaar raakt, en dit is de beste manier om er zeker van te zijn dat we klaar zijn voor wat ons op die dag ook kan overkomen.

Stille Tijd - Hoe Deze te Vinden, Zelfs in een Rumoerige WereldS

Stille tijd lijkt welhaast een tegenstrijdigheid in deze rumoerige wereld waar we in leven. Hoe kunnen we ooit stilte vinden temidden van alle luide muziek, mobiele telefoons, heavy metal CD's die in de auto naast de onze wordt afgespeeld, 24-urige nieuwszenders, de grasmaaier van de buren? Voor de mens is dit onmogelijk. Maar met God, zo vertelt de Schrift ons, is alles mogelijk. Is het samenzijn met God een dagelijkse prioriteit voor jou? Als jij naar een stille tijd met God verlangt, maar het moeilijk vindt om dit te doen, probeer dan eens de volgende tips:

  • Reserveer tijd in je dagelijkse schema door deze op je kalender te schrijven. Afspraken en vergaderingen worden vaak vergeten als deze niet worden opgeschreven. Maak een dagelijkse afspraak met God.
  • Als je in een lawaaierige omgeving woont, probeer dan een plek in je huis, in je buurt of in je gemeente te vinden waar het gemakkelijker voor je kan zijn om met de Heer te praten. Als je geen stille locatie kunt vinden, probeer er dan zelf een te maken. Men zegt dat Susanna Wesley, de moeder van Charles en John Wesley, eenvoudigweg haar schort over haar hoofd trok! Dat liet de rest van haar gezin weten dat ze met God aan het spreken was en dat ze niet gestoord wilde worden. Ben creatief! God heeft je tenslotte naar Zijn gelijkenis geschapen en er is niemand creatiever dan God.
  • Als afdwalende gedachten je grootste probleem zijn, bid dan voor discipline en hou lijstjes bij. Maak een lijst van mensen en dingen waar je voor wil bidden. Hou een dagelijks Bijbel-leesplan bij de hand zodat je dit gemakkelijk kan vinden. Hou ook een notitieboekje bij de hand zodat je die artikelen op kan schrijven die je in de supermarkt wil kopen, of andere dingen die ineens in je gedachten opkomen. Op die manier zet je ze opzij en kun je verdergaan met je ontmoeting met God. Onze God is een ordelijke God. Geef Hem je dwalende gedachten en je verlangen om gedisciplineerd te zijn. Hij zal je helpen om manieren te vinden waarop dit mogelijk is.

Tenslotte: heb je een verlangen om van God te horen? Ben je gedreven om te weten wat Zijn wil voor je leven is, boven je eigen wil? Een dagelijkse stille tijd bereidt je hart voor om te kunnen luisteren. Het kan zijn dat je Hem "hoort" spreken op die stille momenten - of misschien hoor je Hem wel door middel van een vriend of een gebeurtenis later op de dag. Maar omdat je van jouw tijd met Hem een prioriteit hebt gemaakt en bereid bent om de buitenwereld buiten te sluiten zodat je Hem kunt horen, zal Hij er voor zorgen dat je Hem ook daadwerkelijk zal horen.

 

Groei Nu Verder in je Communicatie met God!

Allaboutgod.comReacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl